Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos
 

Tutkimus


COMAS-TUTKIJAKOULU

INFWEST.IT-koulutusohjelma

LAITOKSEN TUTKIMUSHANKKEET

JATKOKOULUTUKSEN HAKULOMAKE

VALMISTUNEET PRO GRADU -TUTKIELMAT JA MUUT OPINNÄYTTEET
Alla on lueteltu vuosittain järjestettyinä laitoksemme väitöskirjat, lisensiaattityöt ja pro gradu-tutkielmat.Tiedot opinnäytteistä löytyvät myös yliopiston kirjaston kokoelmatietokannasta, JYKDOKista ja osa opinnäytteistä löytyy sieltä myös kokonaan PDF-muodossa. Lisäksi opinnäytteitä voi kysellä Outi Hynniseltä huoneesta Ag C525.4.

KUINKA TULLA TOHTORIKSI?

Karsten, H., Lyytinen, K., Peltola, E. & Rossi, M. (1997). Kuinka tulla tohtoriksi? Tietojenkäsittelytieteiden jatko-opiskelijan opinto-opas. Opetusmonisteita OM-9. Jyväskylän yliopisto, tietojenkäsittelytieteiden laitos. 96 sivua.

Opasta saa amanuenssi Tapio Tammelta. Muille kuin laitoksen omille opiskelijoille opas on maksullinen. Lisätietoja antavat:

professori Seppo Puuronen, puh. 260 3028, sähköposti sepi@cs.jyu.fi
amanuenssi Tapio Tammi, puh. 260 3024, sähköposti tatami@cc.jyu.fi

 

Päivitetty 3.3.2005

Palautetta ylläpitäjälle