WWW-projektin sisältö

Organisaation tai yrityksen standardit, liittymät ja työvälineet on hyvä selvittää dokumentoinnin ja operatiivisten järjestelmien suhteen ainakin jollakin tasolla, jotta liittymät operatiivisiin järjestelmiin tulisi huomioitua ja jotta sivujen ylläpito olisi mahdollisimman vaivatonta.

Dokumentoinnin strategia pitemmällä tähtäimellä olisi myös hyvä miettiä esim. kuinka perus WWW-sivuista edettäisiin elektroniseen dokumentointiin. Elektronisen dokumentoinnin strategian luominen on jo itsessään mittava prosessi, mikäli lähdetään mallintamaan dokumentit SGML (Standard Generalized Markup Language)-standardin mukaisiksi (esim. RASKE-projekti=Rakenteisten AsiakirjaStandardien KEhittäminen)

Yleistä

Projekti

Organisointi

Määrittely/Synopsis

Määrittelyssä on hyvä lähteä eteenpäin tekemällä n. 1 A4-sivu, jossa on tiivistetysti seuraavat asiat:

Harjoitustyön prosessi


Suunnittelu


Hypertekstilinkityksen suunnittelu eli liikkuminen (navigointi)
Toteutus

Testaus

Ylläpito!!!!!