Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos
 

Opiskelu

ITK029A Model-Driven Development of Ubiquitous Web Applications, 2 op, 1 ov

Professori Wieland Schwinger Johannes Kepler Universitystä (Linz) pitää kurssin 3.-7.10. Tarkempi tieto Korpissa.

Kurssi käy siis kanditasolle pääainekohtaisiin opintoihin valinnaiseksi kurssiksi tai vanhoilla vaatimuksilla opiskeleville cumun valinnaiseksi pääaineen kurssiksi. Mukaan kurssille mahtuu 30 ensimmäistä ilmoittautunutta.

Huom! Agoran säilytyslokeroiden haku alkanut

Opiskelija. Jos tarvitset säilytyslokeroa Agorasta, voit hakea sitä Korpin kautta (VAH 0001) 15.9.05 klo 12 asti.

Korppi arpoo 96 säilytyslokeroa hakijoiden kesken. Säilytyslokeron saaneet voivat Korpista katsoa lokeronsa numeron sekä aukaisukoodin. Lokeron hallinta-aika on noin vuosi. Lokeroiden tulee olla tyhjiä 15.8.2006 mennessä.

Timo Rossi, virastomestari, timo.rossi@adm.jyu.fi

Informaatioteknologian tiedekunnan vapaavalintaiset viestinnän kurssit

Lisää tietoa

TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN OPETUS 2005-2006
Syksy 2005
Kevät 2006
Muut opintojaksot

INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNNAN YHTEISET KANDIOPINNOT 2005-2006
Syksy 2005
Kevät 2006
Muut opintojaksot

OPINTONEUVONTA

MAISTERIPAJA

KORVAAVUUKSIEN HAKU

OPINTO-OPAS 2005-2006

OPINTO-OPAS 2004-2005

OPINTO-OPAS 2003-2004

OPINTO-OPAS 2002-2003

OPINTO-OPAS 2001-2002

TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN KANDIDAATINTUTKIELMA

PROJEKTIN JOHTAMINEN / PROJEKTITYÖSKENTELY

HARJOITUSTÖIDEN HYVÄSKYMISPÄIVÄMÄÄRÄT:
Harjoitustyöt hyväksytään alla olevien viikkojen torstaina. Jos torstai on pyhäpäivä, hyväskytään harjoitustyöt seuraavana arkipäivänä.

SYKSY:
viikot 38, 41, 43, 45, 47, 49, 51

KEVÄT:
viikot 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22

KESÄ:
viikot 24 ja 27

KEVÄÄN JA KESÄN 2005 YLEISET TENTIT

KEVÄÄN 2005 LOPPUTENTIT

TENTTIIN ILMOITTAUTUMINEN JA TENTTIAIKATAULUT (Korppi-järjestelmä)
Muista ilmoittautua läsnäolevaksi yliopistoon.
Tenttisuorituksesi eivät muuten kirjaudu rekisteriin.


LINJOILLE HAKEMINEN 2003

LINJAVALINNAT 2003

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON HAKEMINEN 2005

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTOJEN VALINNAT 2004

TUTORIT 2003

GRADU-OHJE

LOMAKKEET

OPINTOKOKONAISUUKSIEN JA LINJOJEN OMAT SIVUT

JATKO-OPISKELU


GRADUJEN SALAAMISESTA:

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) säätelee pro gradu -tutkielmien julkisuutta. Informaatioteknologian tiedekunnassa laaditut pro gradu -tutkielmat ovat viranomaisille jätettyinä asiakirjoina lähtökohtaisesti julkisia. Opiskelijoiden on tärkeää voida tutustua eri tasoisiin alan pro gradu -tutkielmiin tutkimuksen raportointia oppiakseen, toisaalta pro gradu -tutkielmat tuottavat informaatioteknologian alalta omalta vaatimattomalta osaltaan uutta tietoa, jota ei perusteetta ole syytä estää leviämästä.

Tutkielma voidaan julistaa salaiseksi siltä osin kun siihen on ym. lain 24 pykälän nojalla perusteet, esimerkiksi jos työ sisältää liikesalaisuuksia tai vastaavia. Salaisiksi tarkoitetut osat on pystyttävä selkeästi yksilöimään ja erottamaan muusta tutkielmasta (erillinen liiteosa), samoin kuin peruste niiden salaiseksi julistamiselle (a.o. lain kohta). Jätettäessä tutkielma tarkastettavaksi tekijän ja/tai ohjaajan on liitettävä työhön kirjallinen ja perusteltu esitys salaiseksi julistettavista osilta tarkastajien ja tiedekunnan esittelijän käyttöön.

(Informaatioteknologian tiedekunnan opinto-opas 2000-2001)


 

Päivitetty 7.9.2005

Palautetta ylläpitäjälle