Takaisin DigPubin kotisivulle LIITE 1. Tutkielmassa käytetyt Docbook2.2.1.dtd:n elementit

Seuraava Edellinen Alkuun
Seuraava Edellinen Alkuun


 • LIITE 1. Tutkielmassa käytetyt Docbook2.2.1.dtd:n elementit


  LIITE 1. Tutkielmassa käytetyt Docbook2.2.1.dtd:n elementit

  Taulukko 1:

  Tutkielmassa käytetyt docbook.dtd:n elementit (1/3).

  ELEMENTTIKÄYTTÖTARKOITUSKÄYTETYT ATTRIBUUTITTEKSTIN ULKOASU
  ABSTRACTTiivistelmäsivu
  APPENDIXLiiteID = Liitteiden alun tunniste
  ARTHEADERArtikkelin etusivuOtsikot ovat keskitetysti allekkain ja tekijöiden nimet otsikon alapuolella. Päivämäärä tulostuu nimien alapuolelle. LaTeXissa toteutettu maketitle-komennolla ja samalla luodaan sisällysluettelo tableofcontents-komennolla, joka tulostuu etusivun jälkeen.
  ARTICLEArtikkeliDokumentin aloitus- ja lopetustoimenpiteet. LaTeXissa documentstyle-määrittelyt.
  ARTPAGENUMSArtikkelin sivunnumerot (pakollinen elementti).
  AUTHORYksittäisen kirjoittajan tiedot.Tekijöiden nimet tulostetaan etusivulle allekkain ja tiivistelmään vierekkäin.
  AUTHORGROUPArtikkelin kirjoittajista muodostuva ryhmä
  BEGINPAGEPakollinen sivunvaihtoLaTeXissa tulostetaan sivunvaihto.
  COLLABPakollinen elementti, jos käytetään tutkielmatyyppitietoa
  COLLABNAMEAuthorgroupin osa, jossa ilmaistaan tutkielmatyyppiMuotoillaan LaTeXissa parbox-määrittelyllä etusivun oikeaan reunaan.
  COLSPECTaulukon sarakkeiden määrittelyjäALIGN = tasaussuunta (l,r tai c), COLSEP = tulostetaanko sarakkeiden väliset viivat, ROWSEP = tulostetaanko rivien väliset viivatLaTeXissa taulukkomäärittelyt otetaan talteen myöhempää käsittelyä varten.
  CORPAUTHORYliopiston ja laitoksen nimiLaTeXissa tulostetaan etusivun alareunaan keskitetysti.

  Taulukko 2:

  Tutkielmassa käytetyt docbook.dtd:n elementit (2/3).

  ELEMENTTIKÄYTTÖTARKOITUSKÄYTETYT ATTRIBUUTITTEKSTIN ULKOASU
  ENTRYTaulukon alkioAlkio tulostetaan taulukon soluun, jonka leveys määräytyy taulukon leveyden mukaan (=leveys/sarakkeiden lkm).
  FIGUREKuvan ympäristöLaTeXissa määritetään kuvan tulostusmakro (psfig), koko ja tulostetaan kuva keskitetysti kuvatekstillä (caption) vartustettuna.
  FIRSTNAMEKirjoittajan etunimi
  FOOTNOTEAlaviitteen tekstiID = Alaviitteen tunnisteTulostetaan LaTeXissa footnote-ympäristössä sivun alareunaan pienellä fontilla. HTML:ssä tulostetaan erilliseen tiedostoon, johon tehdään linkki ID:n perusteella.
  FOOTNOTEREFAlaviitteen lähdeID = Alaviitteen lähteen tunniste, LINKEND = Alaviitteen tekstin tunnisteHTML:ssä muodostetaan linkki alaviitteen lähteen ja tekstin välille.
  GRAPHICKuvaLANG = Kuvan korkeus (cm), FILEREF = Kuvan tiedostonimiOtetaan talteen kuvatiedoston nimi ja kuvan korkeus. HTML:ssä muunnetaan ps-kuva gif-muotoon, ellei sellaista löydy hakemistosta.
  HONORIFICOppiarvot
  ITEMIZEDLISTNumeroimaton listaLista tulostetaan LaTeXissa itemize- ja HTML:ssä UL-ymäristössä.
  LINKArtikkelin sisäinen linkkiXREFLABEL = Sen SECT1:n tunniste, jossa linkin pää on, LINKEND = Linkin pään tunnisteHTML:ssä muodostetaan sisäinen HREF-linkki (esim. lähdeluetteloon) XREFLABELin mukaiseen .html-tiedostoon (esim. lahteet) ja LINKENDin mukaiseen ankkuriin (esim. sal92), jolloin linkiksi muodostuu <A HREF=lahteet.html#sal92> (Salminen, 1992)</A>.
  LISTITEMListan alkioLaTeXissa tulostetaan item- ja HTML:ssä LI-komennolla.
  OTHERCREDITTutkielman ohjaaja tiivistelmäsivullaOhjaajan nimi sekä oppiarvo peräkkäin yhdelle riville.
  PARAKappaleHTML:ssä muotoillaan <P>-elementillä.
  PROGRAMLISTINGMuusta tekstistä erottuvaksi tarkoitettu teksti esim. ohjelmalistaukset. Tekstin muotoilu (välilyönnit, sarkaimet, jne.) säilytetään alkuperäisenä.Tulostetaan LaTeXissa verbatim- ja HTML:ssä PRE-ympäristössä.
  QUOTEKursiivilla kirjoitettavaksi tarkoitettu teksti.LaTeXissa teksti muunnetaan kursiiviksi em- ja HTML:ssä I-komennolla.
  REFENTRYLähdeluettelo

  Taulukko 3:

  Tutkielmassa käytetyt docbook.dtd:n elementit (3/3).

  ELEMENTTIKÄYTTÖTARKOITUSKÄYTETYT ATTRIBUUTITTEKSTIN ULKOASU
  REFNAMEDIVPakollinen osa lähdeluettelon alussa
  REFNAMELähdeluettelossa yksittäinen lähdeteosID = Lähteen tunnisteHTML:ssä muodostetaan linkin ankkuri lähteeseen.
  REFPURPOSEPakollinen osa lähdeluettelon lopussa
  REFSECT1Pakollinen osa lähdeluettelon lopussa
  ROWTaulukon riviLaTeXissa tulostetaan väliviivat ROWSEP-attribuutin arvon mukaan.
  SECT1LukuID = luvun tunniste
  SECT22. tason lukuID = 2. tason luvun tunnisteAloittaa HTML:ssä uuden tiedoston.
  SECT33. tason lukuID = 3. tason luvun tunniste
  SECT44. tason lukuID = 4. tason luvun tunniste
  SUBTITLEArtikkelin alaotsikkoLaTeXissa tulostetaan ylä- ja alaotsikko allekkain. HTML:ssä alaotsikko tulostetaan pienemmällä ja kursiivilla yläotsikon alle.
  SURNAMEKirjoittajan sukunimi
  TABLETaulukkoLaTeXissa aloitetaan table-ympäristö ja muutetaan tekstikoko scriptsizeksi. HTML:ssä tulostetaan taulukon otsikko ja yläviiva.
  TBODYTaulukon tietoalkiotLaTeXissa tulostetaan taulukon alaviiva ellei rivien välisiä viivoituksia ole tulostettu.
  TGROUPTaulukon rivien ja sarakkeiden määrittelyCOLSEP = tuleeko sarakkeiden väliin viiva, COLS = sarakkeiden lukumääräLaTeXissa määritetään taulukon sarakkeiden leveydet tasamittaisiksi jakamalla taulukon leveys sarakkeiden lukumäärällä. Jos taulukossa vain kaksi saraketta, ensimmäinen sarake on 1/3 taulukon leveydestä. HTML:ssä otetaan talteen vain sarakkeiden lukumäärä.
  THEADTaulukon sarakkeiden otsikotLaTeXissa aloitetaan tabular-ympäristö ALIGN-attribuutin tasausasetuksien ja COLS-attribuutin sarakkeiden lukumäärän mukaan.
  TITLEOtsikkoOtsikko tulostetaan tapauskohtaisesti eri fonteilla ja ilman numeroa tai numeron kanssa.
  ULINKLinkki URL-osoitteeseenURL = Linkin pään URL-osoiteHTML:ssä muodostetaan linkki URL-attribuutin mukaiseen URL-osoitteeseen esim. <A HREF="http://www.tex. ac.uk/ctan/latex">LaTeX</A>.  SeuraavaEdellinenYlös
  Seuraava Edellinen Alkuun