Digital Publishing

Tutkimusprojekti

1.5. - 31.12.1995Jyväskylän yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen DigPub-tutkimusprojektin tavoitteena oli kehittää digitaalinen julkaisumalli Jyväskylän yliopistolle. Tutkimuksessa kartoitettiin ja evaluoitiin digitaaliseen julkaisemiseen käytettäviä menetelmiä ja välineitä. Tutkimuksen sovellusalueena oli yliopiston julkaisutuotanto ja välineiden kartoituksessa keskityttiin pääasiassa UNIX-laiteympäristöön soveltuviin julkisohjelmiin.

Tutkimuksen aikataulu ja alustava sisältö löytyvät DigPub-projektin tutkimussuunnitelmasta.

Tutkimusprojektin sisätöön ja tuloksiin voi tutustua tutkimusraportista, jonka SGML-versiosta on tehty kaksi HTML-versiota eri muunnosohjelmilla:DigPub-tutkimusprojektiin kuuluivat Riitta Kunnari (kurihe@tukki.jyu.fi), Virpi Lyytikäinen (lyviau@tukki.jyu.fi) ja Tiina Pietinen (tiri@jytko.jyu.fi).


DigPub-projektin sähköpostiosoite on gelpo@jytko.jyu.fi.